Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis, sef ffeiliau bach o destun sy’n cael eu rhoi ar eich peiriant er mwyn helpu’r wefan i roi profiad gwell i’r defnyddiwr. Yn gyffredinol, mae cwcis yn cael eu defnyddio er mwyn cadw dewisiadau’r defnyddiwr, i storio gwybodaeth ar gyfer pethau fel basgedi siopa a rhoi gwybodaeth ddienw am ddata tracio i raglenni trydydd parti fel Google Analytics. Fel arfer, bydd cwcis yn gwneud eich profiad o bori yn well. Fodd bynnag, efallai y bydd yn well gennych analluogi cwcis ar y wefan hon ac ar wefannau eraill. Y ffordd fwyaf effeithiol o wneud hyn ydy analluogi cwcis yn eich porwr.  Rydyn ni’n awgrymu eich bod chi’n ymgynghori ag adran Help eich porwr neu’n edrych ar wefan About Cookies sy’n cynnig canllawiau ar gyfer pob porwr modern.

Cwcis Gweithredol

Cookie NameCookie CategoryDescriptionDuration
wordpress_2WordPress cookie for a logged in user.session
wordpress_logged_in_2WordPress cookie for a logged in usersession
wordpress_test_2WordPress cookie for a logged in usersession
wordpress_test_cookie2WordPress test cookiesession
wp-settings-1Wordpress also sets a few wp-settings-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface. 1 year
wp-settings-time-2Wordpress also sets a few wp-settings-{time}-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface. 1 year
PHPSESSID1To identify your unique session on the websitesession
SESS1To ensure that you are recognised when you move from page to page within the site and that any information you have entered is remembered.session

Cysylltu â gwefannau eraill

Mae ein gwefan yn cynnwys cysylltiadau i wefannau eraill sydd o  ddiddordeb. Fodd bynnag, pan fyddwch chi’n defnyddio’r cysylltiadau hyn i adael ein gwefan, cofiwch nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y wefan arall honno.  Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelwch na chyfrinachedd unrhyw wybodaeth rydych chi’n ei rhoi tra byddwch yn ymweld â gwefannau o’r fath ac nid ydynt yn dod o dan y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech chi fod yn ofalus a dylech chi edrych ar y datganiad preifatrwydd sy’n berthnasol i’r wefan ei hun.