Mae Cyrraedd yn bartneriaeth o eglwysi sy’n ymroddedig i blannu eglwysi newydd ar draws Gogledd Cymru. Y nod ydy trawsffurfio’u cymunedau mewn ffordd gadarnhaol drwy rannu’r newyddion da am Iesu Grist.

'Dos allan i’r ffyrdd a’r lonydd yng nghefn gwlad a chymell y bobl sydd yno i ddod. Dw i eisiau i’r tŷ fod yn llawn.'

Luc 14:23