Cysylltwch â ni

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am Gyrraedd Pobl Gogledd Cymru, gan gynnwys sut i gyfrannu, gallwch chi glicio yma  i ebostio ni  neu gallwch chi ysgrifennu aton ni yn …

Cyrraedd Pobl Gogledd Cymru,
d/o James Mitton,
Eglwys y Bedyddwyr, Ebeneser
Ffordd Glanrafon,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint
CH7 1PA

Ymunwch yma er mwyn cael newyddion a diweddariadau ar gyfer gweddïo.