Rydyn ni’n cydnabod mai gweddi ydy pwerdy’r eglwys, felly dyma rai o’r pethau y bydden ni’n gwerthfawrogi pe baech chi’n gweddïo amdanyn nhw: